Simulace ústních pohovorů

Vyzkoušej si ústní pohovor a buď o krok napřed

Přijď a my tě na něj připravíme!

Jak to bude probíhat ?

Pohovor na 2. lékařskou fakultu UK

Vylosuješ si 2 otázky a následně je předneseš před porotou 3 lektorů. Za každou otázku můžeš od každého lektora získat až 10 bodů, celkově lze tedy získat až 60 bodů. Cílem je odhalit tvé komunikační dovednosti, schopnost obhájit vlastní názor a prokázat zájem o zvolený obor.

Pohovor na 3. lékařskou fakultu UK

Pohovor opět probíhá před tříčlennou komisí lektorů a má 2 části.
Nejprve dostaneš 10 minut k prostudování populárně vědeckého textu, ze kterého tě lektoři přezkouší a zeptají se na další otázky k tématu. Za tuto část lze získat maximálně 25 bodů. Druhá část je potom pohovor s lektory, kde se hodnotí komunikační schopnosti, schopnost samostatného úsudku a všeobecný rozhled. Za tuto část lze získat maximálně 37 bodů. Každý lektor boduje zvlášť, výsledek je pak aritmetický průměr z hodnocení tří lektorů, který se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Minimální a maximální možný počet bodů: minimum 12 a maximum 62.

Harmonogram během přijímaček nanečisto

Více o přijímačkách nanečisto →

Cena

Ústní pohovor
Ústní pohovor na 2. lékařskou fakultu UK (2.den)
Ústní pohovor na 3. lékařskou fakultu UK (2.den)
Absolventi našich kurzů
200 Kč
200 Kč
Ostatní zájemci
300 Kč
300 Kč

Kdy ?

Kde ?