Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jejich používáním s tím souhlasíte.

Jak probíhá výuka

Žádná latina ani jiné přesahy, nebudeme ti plést hlavu.

Vyučované předměty

Vyučujeme pouze témata, o kterých s jistotou víme, že se v přijímacích testech vyskytují. Prioritní je pro nás dostat tě na medicínu, nebudeme tě proto zatěžovat latinou a přesahy do 1. ročníku.

Fyzika

— Fyzikální jednotky a veličiny
— Fyzika mikrosvěta
— Kinematika hmotného bodu a druhy pohybů
— Dynamika hmotného bodu
— Energie, práce a výkon
— Mechanika tuhého tělesa
— Gravitační pole
— Vrhy
— Mechanika tekutin
— Mechanické kmitání
— Mechanické vlnění
— Akustika
— Úvod do molekulové fyziky a termiky
— Termometrie a přenos tepla
— Změny skupenství a fázový diagram
— Ideální plyn a motory
— Ideální kapalina
— Ideální pevná látka
— Elektrostatika
— Stejnosměrný proud v kovech
— Stejnosměrný proud v polovodičích
— Stejnosměrný proud v kapalinách
— Stejnosměrný proud v plynech
— Magnetismus
— Střídavý proud
— Elektromagnetické kmitání a vlnění
— Optika

Chemie

— Atom
— Periodická soustava prvků
— Elektronový obal
— Chemická vazba
— Teorie hybridizace
— Mezimolekulární interakce a krystaly
— Anorganické názvosloví
— Anorganické reakce
— Vyčíslování chemických rovnic
— Elektrochemie
— Základní chemické výpočty
— Směsi
— Termodynamika a termochemie
— Reakční kinetika
— Chemická rovnováha
— Protolytické děje
— Výpočty pH
— Soli
— Vzácné plyny, vodík, voda, peroxid vodíku
— Halogeny
— Chalkogeny
— Pentely
— Tetrely
— Triely
— Alkalické kovy
— Kovy alkalických zemin
— Kovy d-prvků a triely
— Úvod do organické chemie
— Organické názvosloví
— Základní organické reakce
— Alifatické uhlovodíky
— Aromatické uhlovodíky
— Syntetické polymery
— Dusíkaté deriváty uhlovodíků
— Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
— Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
— Lipidy
— Sacharidy
— Heterocykly a nukleové kyseliny
— Isoprenoidy
— Okrajové sloučeniny
— Aminokyseliny a bílkoviny
— Enzymy
— Metabolismus

Biologie

— Obecné vlastnosti živých soustav
— Základy taxonomie
— Ekologie
— Molekulární genetika
— Cytogenetika
— Mutace
— Dědičnost
— Populační genetika
— Cytologie
— Nebuněčné organismy
— Prokaryota
— Protisté
— Lidské choroby
— Živočichové
— Rostliny
— Houby a lišejníky
— Tkáně a pletiva
— Opěrný a pohybový systém
— Nervový systém
— Endokrinní systém
— Rozmnožovací systém
— Vylučovací systém
— Kardiovaskulární systém
— Dýchací systém
— Kůže a termoregulace
— Výživa
— Trávicí systém
— Tělní tekutiny
— Lymfatický systém
— Smyslový systém
— Evoluce

Ústní pohovory

— Psychologie pohovoru
— Pohovor 2. LF
— Pohovor 3. LF

Testy všeobecných předpokladů

— Prostorová představivost
— Matematické problémy
— Vnímání detailu
— Číselné řady
— Čtení z grafů a tabulek
— Porozumění textu

První lekce

Týden před zahájením kurzu ti přijdou veškeré informace potřebné ke studiu a zahájení. Samotná první lekce na kurzu již bude věnována tématu v rozvrhu, abychom neztráceli čas a využili ho maximálně efektivně.

Studijní materiály

Naše studijní materiály zahrnují veškerá témata ke složení přijímacích zkoušek. Najdeš v nich vše potřebné z fyziky, chemie a biologie, ale také přípravu k ústním pohovorům nebo testům všeobecných předpokladů. Rovněž získáš přístup k roztříděným a řešeným modelovým otázkám s postupy. Samozřejmostí je i řešení přijímacích testů z minulých let.

Modelové otázky

Vycházíme z modelových otázek a přijímacích testů všech lékařských fakult v Česku i na Slovensku.

Struktura a náplň lekce

Začátek lekce je věnován teorii nezbytné pro pochopení modelových otázek, ve zbytku hodiny si otázky projdeme a detailně vysvětlíme. Nabyté znalosti využiješ i u maturity.

Příprava k ústním pohovorům (2. a 3. LF)

V rámci kurzu máme vyhrazené speciální lekce pro přípravu k ústním pohovorům. Tento blok začíná přednáškou na téma psychologie pohovoru, kde se dozvíš, jak se na pohovoru chovat, jak nejlépe zaujmout komisi a čeho se naopak vyvarovat. Dále probereme témata, která se nejčastěji u přijímacích pohovorů vyskytují a naučíme se správně orientovat v odborných článcích.

Příprava na test všeobecných předpokladů (2. LF)

Důležitá je také příprava k testu všeobecných předpokladů, který je u přijímaček hodnocen nejvíce body. Projdeme s tebou nejčastější typy úloh a ukážeme ti, jak je efektivně řešit a nenechat se nachytat.

Online konzultace s lektory

S přípravou ti rádi pomůžeme i na dálku. Kdykoliv během dne se na nás můžeš obrátit s jakýmkoliv studijním dotazem.