Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Update cookies preferences

Jak probíhá výuka

Vyučované předměty

Vyučujeme pouze témata, o kterých s jistotou víme, že se v přijímacích testech vyskytují. Prioritní je pro nás dostat tě na medicínu, nebudeme tě proto zatěžovat latinou a přesahy do 1. ročníku.

Fyzika
Fyzikální jednotky a veličiny
Fyzika mikrosvěta
Kinematika hmotného bodu a druhy pohybů
Dynamika hmotného bodu
Energie, práce a výkon
Mechanika tuhého tělesa
Gravitační pole
Vrhy
Mechanika tekutin
Mechanické kmitání
Mechanické vlnění
Akustika
Úvod do molekulové fyziky a termiky
Termometrie a přenos tepla
Změny skupenství a fázový diagram
Ideální plyn a motory
Ideální kapalina
Ideální pevná látka
Elektrostatika
Stejnosměrný proud v kovech
Stejnosměrný proud v polovodičích
Stejnosměrný proud v kapalinách
Stejnosměrný proud v plynech
Magnetismus
Střídavý proud
Elektromagnetické kmitání a vlnění
Optika
Chemie
Atom
Periodická soustava prvků
Elektronový obal
Chemická vazba
Teorie hybridizace
Mezimolekulární interakce a krystaly
Anorganické názvosloví
Anorganické reakce
Vyčíslování chemických rovnic
Elektrochemie
Základní chemické výpočty
Směsi
Termodynamika a termochemie
Reakční kinetika
Chemická rovnováha
Protolytické děje
Výpočty pH
Soli
Vzácné plyny, vodík, voda, peroxid vodíku
Halogeny
Chalkogeny
Pentely
Tetrely
Triely
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemin
Kovy d-prvků a triely
Úvod do organické chemie
Organické názvosloví
Základní organické reakce
Alifatické uhlovodíky
Aromatické uhlovodíky
Syntetické polymery
Dusíkaté deriváty uhlovodíků
Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
Lipidy
Sacharidy
Heterocykly a nukleové kyseliny
Isoprenoidy
Okrajové sloučeniny
Aminokyseliny a bílkoviny
Enzymy
Metabolismus
Biologie
Obecné vlastnosti živých soustav
Základy taxonomie
Ekologie
Molekulární genetika
Cytogenetika
Mutace
Dědičnost
Populační genetika
Cytologie
Nebuněčné organismy
Prokaryota
Protisté
Lidské choroby
Živočichové
Rostliny
Houby a lišejníky
Tkáně a pletiva
Opěrný a pohybový systém
Nervový systém
Endokrinní systém
Rozmnožovací systém
Vylučovací systém
Kardiovaskulární systém
Dýchací systém
Kůže a termoregulace
Výživa
Trávicí systém
Tělní tekutiny
Lymfatický systém
Smyslový systém
Evoluce
Ústní pohovory
Psychologie pohovoru
Pohovor 2. LF
Pohovor 3. LF
Testy všeobecných předpokladů
Prostorová představivost
Matematické problémy
Vnímání detailu
Číselné řady
Čtení z grafů a tabulek
Porozumění textu

První lekce

Týden před zahájením kurzu ti přijdou veškeré informace potřebné ke studiu a zahájení. Samotná první lekce na kurzu již bude věnována tématu v rozvrhu, abychom neztráceli čas a využili ho maximálně efektivně.

Studijní materiály

Naše studijní materiály zahrnují veškerá témata ke složení přijímacích zkoušek. Najdeš v nich vše potřebné z fyziky, chemie a biologie, ale také přípravu k ústním pohovorům nebo testům všeobecných předpokladů. Rovněž získáš přístup k roztříděným a řešeným modelovým otázkám s postupy. Samozřejmostí je i řešení přijímacích testů z minulých let.

Modelové otázky

Vycházíme z modelových otázek a přijímacích testů všech lékařských fakult v Česku i na Slovensku.

Struktura a náplň lekce

Začátek lekce je věnován teorii nezbytné pro pochopení modelových otázek, ve zbytku hodiny si otázky projdeme a detailně vysvětlíme. Nabyté znalosti využiješ i u maturity.

Příprava k ústním pohovorům (2. a 3. LF)

V rámci kurzu máme vyhrazené speciální lekce pro přípravu k ústním pohovorům. Tento blok začíná přednáškou na téma psychologie pohovoru, kde se dozvíš, jak se na pohovoru chovat, jak nejlépe zaujmout komisi a čeho se naopak vyvarovat. Dále probereme témata, která se nejčastěji u přijímacích pohovorů vyskytují a naučíme se správně orientovat v odborných článcích.

Příprava na test všeobecných předpokladů (2. LF)

Důležitá je také příprava k testu všeobecných předpokladů, který je u přijímaček hodnocen nejvíce body. Projdeme s tebou nejčastější typy úloh a ukážeme ti, jak je efektivně řešit a nenechat se nachytat.

Online konzultace s lektory

S přípravou ti rádi pomůžeme i na dálku. Kdykoliv během dne se na nás můžeš obrátit s jakýmkoliv studijním dotazem.