Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Update cookies preferences

Jak probíhá výuka

Vysokoškolský systém

Středoškolský systém přípravy, kdy třídu učí 1 učitel z každého předmětu, obnáší se s každou lekcí připravovat na zcela jiné téma. Pro udržení kvality výuky je nutné umět každé z těchto témat s přesahem pro potřeby přijímacích zkoušek a mít pro všechna témata zápal a nadšení. Už z popisu věci je zřejmé, že docílit toho je prakticky nemožné. Často to tak dopadá čtením prezentace před třídou, kde je jakákoliv interakce se studenty vyloučena.
U nás jsou
lektoři odborníky na lekce, které vyučují, jelikož každý lektor si vybere svou 1 lekci, ve které vyniká a tuto lekci poté učí na všech našich kurzech. Díky tomuto systému mají naši lektoři za sebou nespočet hodin takto odučené lekce, proto jsme schopni docílit nejvyšší možné kvality výuky. Takový systém je na medicíně běžný, proto k tomu naše studenty vedeme již během střední školy.

Prezenční lekce

Výuka ve stylu, kdy učitel sedí za monitorem a čte prezentaci, snižuje interakci se studenty na minimum. Častým důvodem je, že učitel nemá dostatečné znalosti k tomu, aby přednášel z patra, proto mu nic jiného nezbude a potřebuje svou prezentaci jako berličku. Student poté vystupuje pouze v pasivní roli, kdy je odkázán pouze na tuto prezentaci, kterou opisuje slovo od slova. U nás dbáme na to, aby se každý ze studentů do výuky zapojil. Pro udržení maximální pozornosti a interakce využíváme malou třídu s velkou bílou magnetickou tabuli a barevné fixy. Protože lektor své téma dokonale ovládá a má pro něj zápal, dokáže přednášet plynule bez jakékoliv pomůcky a důležité pojmy navíc barevně zvýraznit. Jedině tak je možné, aby student prožil lekci na maximum a odnesl si sešit plný užitečných poznámek.

Distanční lekce

Během distančních lekcí používá většina našich lektorů iPady propojené s tužkou, díky čemuž je možno do prezentce kreslit. Interakci jsme proto schopni zachovat také z pohodlí domova. Veškeré záznamy z těchto meetingů včetně všech potřebných materiálů jsou studentům neustále k dispozici, a to od zahájení kurzů až do přijímacích zkoušek v daném roce.

Struktura a náplň lekce

Začátek lekce je vždy věnován teorii nezbytné pro pochopení modelových otázek, ze kterých se připravují testy k přijímacím zkouškám. Jakmile si studenti osvojí látku, ihned se přechází k pracovnímu sešitu, kde jsou již pro každou lekci otázky předem vybrané a roztříděné. Nabyté znalosti si tak studenti ihned vyzkouší v praxi a to tím stylem, že je sami před třídou budou zodpovídat. Lektor zde plní pouze pomocnou roli studenty usměrňovat a doptávat se na jejich vysvětlení, v žádném případě se však nespokojí pouze s tvrzením stylu A správně, B špatně. Aby studenti přijímací zkoušky zvládli, musejí své odpovědi umět odůvodnit a pracovat i s hypotetickou situací, kdyby otázka byla položena jinak, neboť v přijímacích testech se mohou otázky vyskytovat v jiném znění.

Komplexní příprava

Připravíme tě nejen na písemnou část z fyziky, chemie a biologie, ale i na ústní pohovory nebo testy všeobecných předpokladů. Během prvních hodin postavíme pevné základy znalostí, které budeme každou další lekcí rozšiřovat, až nakonec budeš umět zcela vše, co je pro přijetí na medicínu potřeba. Nabyté znalosti ti kromě přijímaček na všeobecné nebo zubní lékařství, fyzioterapii, všeobecnou sestru další bakalářské obory skvěle poslouží i u maturity.

Příprava k ústním pohovorům (2. a 3. LF)

Nebude chybět ani speciální lekce zaměřená na přípravu k ústním pohovorům. Naučíš se, jak se na pohovoru chovat, jak nejlépe zaujmout komisi a čeho se naopak vyvarovat. Probereme veškeré okruhy a medicínské otázky, které se nejčastěji u přijímacích pohovorů vyskytují a naučíme se správně orientovat v odborných článcích, které budeš muset rovněž interpretovat před zkušební komisí.

Příprava na test všeobecných předpokladů (2. LF)

Důležitá je také příprava k testu všeobecných předpokladů, který je u přijímaček hodnocen nejvíce body. Projdeme s tebou nejčastější typy úloh a ukážeme ti, jak je efektivně řešit a nenechat se nachytat.

Vyučované předměty

Vyučujeme pouze témata, o kterých s jistotou víme, že se u přijímacích zkoušek vyskytují. Nebudeme tě zatěžovat s latinou ani s přesahy do 1. ročníku medicíny. Jakékoliv odchýlení se má za následek výrazné snížení šance na přijetí. A naší prioritou je dostat tě na medicínu, stejně jako 92% všech našich uchazečů, kteří již prošli našimi kurzy.

První lekce

Týden před zahájením kurzu ti přijdou veškeré informace potřebné ke studiu a zahájení. Samotná první lekce na kurzu již bude věnována výuce, abychom čas využili maximálně efektivně a již od první chvíle se věnovali důležité látce. V takovém tempu pak pojedeme po celou dobu kurzu, jakékoliv zdržení nebo nevyužití času může mít následky v podobě nepřijetí a toho se chceme vyvarovat. U nás ti můžeme zaručit, že ani 1 minuta tvého času nebude promarněna.

Studijní materiály

Naše studijní materiály zahrnují vše potřebné ke složení přijímacích zkoušek. Najdeš v nich veškerá témata z fyziky, chemie a biologie, ale také přípravu k ústním pohovorům nebo testům všeobecných předpokladů. Rovněž získáš přístup k roztříděným a řešeným modelovým otázkám s postupy na kteroukoliv lékařskou fakultu. Samozřejmostí je i řešení přijímacích testů z minulých let. V neposlední řadě budeš mít možnost nabyté znalosti neustále procvičovat formou emulátoru modelových otázek, který obsahuje veškeré modelové otázky napříč všemi lékařskými fakultami.

Online konzultace s lektory

V rámci WhatsApp studijních skupin ti s přípravou rádi pomůžeme i na dálku. Kdykoliv během dne se na nás můžeš obrátit s jakýmkoliv studijním dotazem. K těmto skupinám máš přístup nejen po celou dobu trvání kurzu, ale až do přijímacích zkoušek. Tehdy totiž studenti potřebují tu nejvyšší péči a podporu a přesně to od nás dostanou! Náš tým je ti k dispozici 24/7.