Tým lektorů

MUDr. Tomáš Novotný
Studium: 2. LF UK v Praze
Přijat na: 1. LF, 2. LF, 3. LF, Farmaceutická fakulta HK, PřF (Biochemie)
Na kurzech vyučuje: fyziku, chemii, biologii
MUDr. Aneta Vejvodová
Studium: 2. LF UK v Praze
Přijata na: 1. LF, 2. LF
Na kurzech vyučuje: fyziku, chemii, biologii
Jan Venc
Studium: 3. LF UK v Praze
Přijat na: 2. LF, 3. LF, PřF, LF MU, PřF Brno
Na kurzech vyučuje: fyziku, chemii, biologii
Nikola Horníková
Studium: 2. LF UK v Praze
Přijata na: 2. LF, 3. LF, LF HK, LF MU - 1. místo
Na kurzech vyučuje: fyziku, chemii, biologii
Tereza Sedláková
Studium: 1. LF UK v Praze
Přijata na: 1. LF
Na kurzech vyučuje: fyziku, chemii, biologii
Kateřina Jiránková
Studium: 2. LF UK v Praze
Přijata na: 1. LF, 2. LF, LF HK, LF v Plzni, LF Ostrava, VFU Brno
Na kurzech vyučuje: fyziku, chemii, biologii
Kamila Kyzlíková
Studium: 2. LF UK v Praze
Přijata na: 1. LF, 2. LF, 3. LF
Na kurzech vyučuje: fyziku, chemii, biologii
Svatava Vyhnánková
Studium: 3. LF UK v Praze
Přijata na: 3. LF, LF v Plzni, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Na kurzech vyučuje: fyziku, chemii, biologii
David Kalenda
Studium: 3. LF UK v Praze
Přijat na: 1. LF, 3. LF
Na kurzech vyučuje: fyziku, chemii, biologii
Adam Zalibera
Studium: LF UPOL
Přijat na: LF MUNI, LF UK BA, FPV UKF Nitra, LF UPOL
Na kurzech vyučuje: fyziku, chemii, biologii
Jakub Petrus
Studium: 2. LF UK v Praze
Přijat na: 1. LF, 2. LF - 1.místo, PřF (Biochemie), LF MUNI
Na kurzech vyučuje: fyziku, chemii, biologii
Ondřej Holčák
Studium: 3. LF UK v Praze
Přijat na: 3. LF, LF MUNI, LF OSU, LF HK UK, PřF MUNI (obor biologie + chemie zaměřená na vzdělávání), FAF HK UK
Na kurzech vyučuje: fyziku, chemii, biologii
Yana Baus
Studium: 2. LF UK v Praze
Přijata na: 1. LF, 2. LF, LF v Plzni
Na kurzech vyučuje: fyziku, biologii
Anna Fähnrichová
Studium: 1. LF UK v Praze
Přijata na: 1. LF, LF v Plzni
Na kurzech vyučuje: fyziku, chemii, biologii
Sebastián Sokolovič
Studium: 2. LF UK v Praze
Přijata na: 1. LF, 2. LF, 3. LF, LF Plzeň, LF UPOL
Na kurzech vyučuje: fyziku, chemii, biologii
Lucie Hospodková
Studium: 2. LF UK v Praze
Přijata na: 1. LF, 2.LF, PřF (molekulární biologie a biochemie), VŠCHT
Na kurzech vyučuje: fyziku, chemii, biologii
Samuel Rajpoot
Studium: 3. LF UK v Praze
Přijat na: 1. LF, 2. LF, 3. LF, LF v Plzni, LF HK
Výuková videa YouTube: lidské tělo polopaticky
Chceš se stát lektorem přípravných kurzů na medicínu ?
Pro více informací pokračuj zde.