Seznam se s našimi lektory

"Pokud chceš někam dojít, je lepší radit se s někým, kdo už tam byl." - Robert T. Kiyosaki

Tomáš Novotný

Studium: 2. LF UK v Praze
Přijat na fakulty UK: 1. LF, 2. LF, 3. LF, Farmaceutická fakulta HK, PřF (Biochemie)
Na kurzech vyučuje: fyziku, chemii, biologii

Juraj Michalec

Studium: 2. LF UK v Praze
Přijat na fakulty UK: 2. LF, 3. LF
Přijat také: LF UPOL - Olomouc, LF MU - Brno
Na kurzech vyučuje: fyziku, chemii, biologii

Jitka Ludvíková

Studium: 2. LF UK v Praze
Přijata na fakulty UK: 1. LF, 2. LF, 3. LF, PřF (Bioinformatika), LF v Plzni
Přijata také: VFU Brno
Na kurzech vyučuje: fyziku, chemii, biologii

Jan Venc

Studium: 3. LF UK v Praze
Přijat na fakulty UK: 2. LF, 3. LF, PřF
Přijat také: LF MU, PřF Brno
Na kurzech vyučuje:
fyziku, chemii, biologii

Kateřina Jiránková

Studium: 2. LF UK v Praze
Přijata na fakulty UK: 1.LF, 2.LF, LF HK, LF v Plzni
Přijata také: LF Ostrava, VFU Brno
Na kurzech vyučuje: fyziku, chemii, biologii

Katarína Šamuová

Studium: 2. LF UK v Praze
Přijata na fakulty UK: 1. LF, 2. LF
Přijata také: LF MU Brno
Na kurzech vyučuje:
fyziku, chemii, biologii

Jakub Petrus

Studium: 2. LF UK v Praze
Přijat na fakulty UK: 1. LF, 2. LF - 1.místo, PřF (Biochemie)
Přijat také: LF MU - Brno
Na kurzech vyučuje: fyziku, chemii, biologii

Mariia Efanova

Studium: 3. LF UK v Praze
Přijata na fakulty UK: 1. LF, 3. LF
Na kurzech vyučuje: fyziku, chemii, biologii

Kamila Kyzlíková

Studium: 2. LF UK v Praze
Přijata na fakulty UK: 1. LF, 2. LF, 3. LF
Na kurzech vyučuje:
fyziku, chemii, biologii

Ellen Činková

Studium: 3. LF UK v Praze
Přijata na fakulty UK: 1. LF, 3. LF, LF v Plzni
Na kurzech vyučuje: myšlenkové mapování

Aneta Vejvodová

Studium: 2. LF UK v Praze
Přijata na fakulty UK: 1. LF, 2. LF
Na kurzech vyučuje:
fyziku, chemii, biologii

Svatava Vyhnánková

Studium: 3. LF UK v Praze
Přijata na fakulty UK: 3. LF, LF v Plzni
Přijata také: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Na kurzech vyučuje:
fyziku, chemii, biologii

Samuel Rajpoot

Studium: 3. LF UK v Praze
Přijat na fakulty UK: 1. LF, 2. LF, 3. LF, LF v Plzni, LF HK
Výuková videa YouTube: lidské tělo polopaticky