Přijímačky nanečisto

Zjisti, jak na tom jsi a co zlepšit, dokud je čas

Pokud ano, neváhej a přijď si vyzkoušet naše přijímačky nanečisto. Celá akce je rozdělena do 2 dnů, kdy 1. den probíhají písemné testy a 2. den ústní pohovory. Protože ústní pohovory na 2. a 3. LF probíhají odlišně, nabízíme ti možnost vyzkoušet si oba dva. Přijímačky nanečisto pořádáme ve 2. termínech.

Ceník

Běžná cena

500 Kč
400 Kč
200 Kč
Písemné testy
Ústní pohovor 2. LF
Ústní pohovor 3. LF
Komplet 2x termín
300 Kč
Komplet 1x termín
1.000 Kč
300 Kč
200 Kč
750 Kč
1.400 Kč
1.500 Kč

Cena pro naše studenty

V ceně je zahrnuto
Písemné testy na míru k přijímacím zkouškám
Vyhodnocení a vysvětlení písemných testů
Simulace ústního pohovoru na 2. LF s okamžitou zpětnou vazbou
Simulace ústního pohovoru na 3. LF s okamžitou zpětnou vazbou
Sestavení pořadí všech uchazečů a jeho zveřejnění

Harmonogram 1. dne

Registrace uchazečů
7:30-8:00
Písemný test z fyziky
8:00-9:30
Písemný test z chemie
9:40-11:00
Písemný test z biologie
11:10-12:00
Test všeobecných předpokladů
12:10-12:30
Obědová pauza, vyhodnocení testů
12:30-13:30
Vysvětlení všech testů
13:30-15:00

Harmonogram 2. dne

Pohovor na 2. LF se zpětnou vazbou
15 minut
Pohovor na 3. LF se zpětnou vazbou
15 minut

Každý uchazeč obdrží 1. den při registraci přesný čas svého pohovoru.

1. termín

VOLNÁ MÍSTA
Písemné testy

27.4.2019

Ústní pohovory

28.4.2019

Čas

7:30-15h

Místo

Hybernská 22

2. termín

VOLNÁ MÍSTA
Písemné testy

25.5.2019

Ústní pohovory

26.5.2019

Čas

7:30-15h

Místo

Hybernská 22