Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Update cookies preferences

Přijímačky na 3. LF UK v Praze

Datum: 
26.7.2021

Historie 3. lékařské fakulty se začala psát v roce 1953, kdy došlo k rozdělení původně jedné lékařské fakulty na tři. Tato konkrétní byla profilována jako hygienická fakulta. V roce 1990 došlo k vytvoření konceptu 1., 2. a 3. lékařské fakulty. Budova fakulty se nachází ve vinohradském zdravotnickém areálu, který je tvořen nejen budovami fakulty, ale také Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, Státním zdravotním ústavem, Institutem pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Střední zdravotnickou školou.

Obecné informace o fakultě

Kromě FN Královské Vinohrady studenti docházejí na praxe také do IKEMu, Nemocnice na Homolce a Nemocnice Milosrdných sester Sv. Karla Boromejského. 

Při studiu se můžete setkat s velkou spoustou známých tváří - děkanem prof. Petrem Widimským, prof. Petrem Andělem, Markem Orko Váchou, manželi Arenbergerovými nebo bývalým děkanem prof. Cyrilem Höschlem. 

Uchazeči o studium mají mimo klasické nabídky Všeobecného lékařství také možnost nastoupit do oborů Fyzioterapie, Nutriční terapie, Všeobecné ošetřovatelství a Dentální hygienistka. 

Přijímací řízení

Přijímací zkouška je stejně jako na 2. lékařské fakultě dvoukolová, opět se skládá z písemného testu a ústního pohovoru. Test z fyziky, biologie a chemie má každý po 30 otázkách a každá má právě jednu správnou odpověď. Bohužel ani tady počítání s kalkulačkou není povoleno, vaše výpočty proto musí být přesné, abyste určili správnou odpověď. Všechny otázky dostanete najednou a k nim časový limit 3 hodiny, což je poměrně velké množství času na důkladné počítání i kontrolu výsledků. Oproti ostatním přijímacím zkouškám se test nepíše přímo v budově fakulty, ale v Kongresovém centru na Vyšehradě. Z testu můžete získat max. 90 bodů. 

Ústní pohovor je postaven na interpretaci populárně naučného textu z oblasti biologie a medicíny, na jehož přečtení máte 15 minut, následně o něm budete hovořit s komisí. Rozhodně si nezapamatujete všechny informace a detaily, účelem by proto mělo být souhrnně o článku povídat, zmínit nejdůležitější informace a snažit se diskusi o textu dále rozvinout vlastním názorem. Za tuto část můžete získat až 25 bodů.

V další části pohovoru bude komise zkoumat vaši schopnost samostatného úsudku, řešení různých modelových situací i všeobecný rozhled a samozřejmě vaše komunikační dovednosti. Není výjimkou, že dostanete některou z kazuistik z běžné lékařské praxe, kterou budete muset řešit, například co dělat v situaci, že někdo zkolabuje na ulici, nebo vyřešit dilema těhotné ženy čekající postižený plod. Z této části můžete získat max. 37 bodů, tedy z pohovoru můžete celkově nasbírat až 62 bodů. S písemnou částí přijímací zkoušky pak můžete dohromady získat až 162 bodů

Na 3. lékařské fakultě máte možnost upuštění od přijímací zkoušky. Je však třeba splnit mimo jiná kritéria prospěch do 1,2 ze závěrečných vysvědčení 1.-3. ročníku střední školy a pololetního vysvědčení v maturitním ročníku. Dále je třeba doložit umístění se na předních pozicích v předmětových soutěžích a olympiádách, SOČ apod. nebo být odměněn za hrdinský čin či vynikat ve sportovních disciplínách. Tato výsada je ale připravena pro prvních 50 uchazečů a rozhodující je průměr ze středoškolského studia. 

3. lékařská fakulta bohužel nevydává modelové otázky, a tak se můžete připravovat pouze v rámci vlastních materiálů. Na webu fakulty ale najdete zveřejněné otázky z minulého ročníku přijímacích zkoušek.

Čísla a další informace

K přijímacím zkouškám se v roce 2020 přihlásilo 2386 uchazečů, přijato bez přijímacích zkoušek bylo 55 (protože museli být přijati všichni další se stejným průměrem jako 50. uchazeč) a celkem bylo přijato 383 uchazečů. 

Stejně jako na dalších fakultách, doporučuji navštívit velmi interaktivní a zábavný den otevřených dveří v průběhu ledna. Všechny aktuality můžete sledovat na www.lf3.cuni.cz.

O přijímačkách po přijímačkách

Psaní testu na Trojku pro mě bylo v mnoha ohledech jiné a taky daleko uvolněnější, protože v té době už jsem byl na dvě medicíny přijatý. Rozhodně k tomu ale přispěla i přátelsky vytvořená atmosféra z řad studentů i profesorů, kteří se o vás budou v průběhu dne starat. Při příchodu ke Kongresovému centru se nenechte zastrašit velkým množstvím “soupeřů” postávajících před budovou. Obraťte to ve svou výhodu a začněte se bavit s kýmkoliv v okolí. Uvidíte, že ostatní jsou na tom úplně stejně jako vy a navzájem z vás odpadne nervozita. Mějte připravené všechny podklady, které jste si měli s přihláškou přinést a ostatní už přenechte medikům, kteří vám vše vysvětlí a zavedou vás do patřičných místností. 

Test budete psát buď ve velkém sále nebo ve vedlejších malých místnostech. Výhodou je, že k napsání testu máte opravdu velké množství času a je jen na vás, jakou strategii k vyplňování zvolíte. Můžete začít biologií a chemií a všechen zbývající čas si nechat na fyziku, nebo to udělat jakkoli jinak vám to vyhovuje. Většina uchazečů nad testem ale celé tři hodiny nestráví, takže vůbec nevadí, pokud odejdete dřív, je to celkem normální. V průběhu testu si můžete kdykoliv odskočit (ale ne za účelem podvádění) a celkově i díky velkému množství času nebudete tolik ve stresu jako při jiných přijímačkách. 

Rozhodně si dobře osvojte počítání příkladů bez kalkulačky, protože ve fyzice budete počítat hodně a chyby se u testu neodpouští. I když fakulta nevydává modelové otázky, rozhodně si prohlédněte otázky, které jsou na webu a všechny se je naučte, může vám to pomoct. 

Pokud zvládnete napsat test, a já věřím, že ano, dostanete pozvánku k ústnímu pohovoru ještě ten samý den. Nezbývá, než se už napůl začít radovat. Přece jen hodně konkurence jste právě porazili. Důležité je se správně naladit, dobře vyspat a ráno pořádně nasnídat. Pohovory se konají klasicky v budově fakulty. Hned u hlavního vchodu se zaregistrujete a v určený čas vás někdo z organizátorů zavede do nedaleké posluchárny, kde budete mít 15 minut na přečtení a přípravu populárně naučného článku. Nevýhodou je, že nemáte k dispozici žádné papíry, tužky ani zvýrazňovače. Jen vaše hlava a text. Neudělejte stejnou chybu jako já a čtěte text opravdu aktivně, už v průběhu si důležité informace v duchu opakujte a snažte se text uchopit svými vlastními slovy a správně jej strukturovat. Nezdá se to, avšak spousta věcí se vám z hlavy vypaří jenom v rámci cesty mezi posluchárnou a místem zkoušení.

Komise u nás bývají opravdu milé, nechtějí vás potopit, ale naopak se z vás snaží dostat to nejlepší. Hned zkraje vás vyzvou, ať jim o článku něco řeknete. Mluvte s rozvahou, snažte se neskákat od začátku na konec a vypíchněte důležité informace, na které jste v textu narazili; nezapomeňte také zmínit, co vás ve článku zaujalo. Komise se určitě bude ptát na mnoho detailů, ale nikdo neočekává, že si zapamatujete kompletně vše. 

Po článku následuje rozhovor nad nějakou kazuistikou, například jak byste se jako lékaři zachovali v komunikaci s nevyléčitelně nemocnou pacientkou. Snažte se opravdu vcítit do situace a nezapomeňte, že otevřená a empatická komunikace je klíčem k dobrému vztahu mezi lékařem a pacientem. 

Na závěr bude komisi zajímat, jaké jsou vaše zájmy, co děláte rádi, v čem jste dobří i čím vynikáte nad ostatními. Není vůbec žádná chyba mít různorodé koníčky, ve kterých chcete pokračovat i v průběhu studia. Pokud budete žít pouze školou bez možností odreagování, brzy vyhoříte a to nechcete ani vy, ani učitelé. Určitě se zamyslete i nad otázkami typu: Proč chcete na medicínu? Co vás zaujalo na naší fakultě? Máte představu, jaký obor byste chtěl/a vykonávat? 

Základem je být sám sebou, usmívat se a přirozeně komunikovat. Nezapomínejte, že pohovor je především o vás a vašich schopnostech. 

Přeji hodně štěstí! 

Jan Venc
Chceš zjistit více informací o studiu na lékařských fakultách? Registruj se na náš webinář.
Zdroje:
lf3.cuni.cz, Facebook