Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Update cookies preferences

Přijímačky na 2. LF UK v Praze

Datum: 
12.7.2021

Když mluvíme o 2. lékařské fakultě, jistě nám všem vytane na mysli Fakultní nemocnice Motol, a to oprávněně.

Obecné informace o fakultě

Fakultní nemocnice v Motole je největší nemocnicí ve střední Evropě, což se zrcadlí i v technologickém vybavení a odbornosti zdejších lékařů. Stinnou stránkou takového kolosu je však schopnost se v něm lehce ztratit. Nemusíte se ale bát, většina výuky v prvních ročnících se odehrává v areálu preklinických ústavů v Plzeňské ulici s názvem "Žížala".

Krátký výlet do historie

Historie fakulty se začala psát v roce 1953, kdy se z původně jedné lékařské fakulty vyčlenila nová, Pediatrická fakulta dětského lékařství. Tento status jí zůstal až do roku 1990, kdy se přejmenovala na 2. lékařskou fakultu. Memento historie je však stále velmi živé, výuka pediatrie je zde na špičkové úrovni a zájemci o toto konkrétní odvětví by měli o studiu zde vážně uvažovat. Můžete si být jisti, že dětskému lékařství se budete v průběhu studia věnovat více než dostatečně.

Jaký obor si vybrat?

Kromě tradiční nabídky Všeobecného lékařství můžete ještě zvolit Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství a Fyzioterapii, a to jak v bakalářském, tak i v navazujícím magisterském studiu. Takovou možnost jiné fakulty nenabízejí. 


Přijímací řízení

Přijímací řízení je na 2. lékařské fakultě dvoukolové. V prvním kole budete mimo klasického testu z fyziky, chemie a biologie budete psát ještě test všeobecných předpokladů a ve druhém kole se u pohovoru setkáte s 3-člennou komisí lékařů.

Přijetí bez přijímacího řízení na 2. lékařské fakultě není možné, všichni uchazeči mají tedy stejnou startovní pozici. I proto se můžeme na fakultě setkat s větším množstvím studentů ze Slovenska, neboť je na této fakultě neznevýhodňuje nemožnost získání bonifikace, jako například na 1. lékařské fakultě.

Test z fyziky, chemie a biologie

Test z oborových předmětů má dohromady 75 otázek (25 z každého předmětu) a u každé z nich může být jedna i více správných odpovědí, za kompletně správnou odpověď získáte 2 body. 

Test všeobecných předpokladů

S touto nadstavbou se setkáte pouze na 2. lékařské fakultě. Test má za úkol zjistit, zda máte kromě vědomostí z fyziky, chemie a biologie také analytické myšlení, prostorovou představivost, umíte řešit jednodušší matematické úlohy, odečítat údaje z grafů a tabulek nebo zda máte smysl pro postřehnutí detailů. Čeká vás test o 30 otázkách, každá správně zodpovězená otázka se hodnotí 3 body. Času je velmi málo, proto doporučujeme nad nejasnými otázkami dlouze neuvažovat a správnou odpověď se pokusit tipnout. Kompenzací za tento stres je pouze 1 správná odpověď z 5 nabízených možností, takže máte šanci 20%, že se trefíte. V celém prvním kole můžete získat až 240 bodů.

Ústní pohovor

Druhou částí přijímací zkoušky je ústní pohovor, ve kterém budete se tříčlennou komisí diskutovat o etických a morálních problémech spojených s medicínou a povoláním lékaře, či o současných celospolečenských tématech. Vylosujete si dva okruhy, ve kterých prokážete dobré komunikační dovednosti, schopnost argumentovat, prezentovat i přijmout názor, se kterým se sami nemusíte ztotožňovat, ale i naopak přednést a obhájit si názor vlastní. Komise se vás ale jistě zeptá i na vaši vlastní motivaci ke studiu medicíny, proč jste zvolili právě 2. lékařskou fakultu nebo jaké jsou vaše zájmy a koníčky. Každý člen komise vás může z každé otázky každé části ohodnotit až 10 body, v součtu tedy maximální počet bodů činí 60. Z obou kol můžete získat max. 300 bodů.

Přijímačky v číslech

K přijímacímu řízení bylo v roce 2020 přihlášeno 1925 uchazečů, avšak pouze 1544 z nich se dostavilo ke zkoušce. Ke studiu bylo přijato 317 uchazečů, což odpovídá bodovému hodnocení alespoň 210 bodů.

Pokud máte pocit, že vám nevychází počty, kalkulovali jste úplně správně, rok 2020 byl kvůli pandemii specifický v tom, že přijímací zkouška se skládala pouze z testů a pohovory byly zrušeny. 

Užitečné informace

Fakulta vydává modelové otázky (nyní 7. vydání) z oborových předmětů, které vám pomohou se na přijímací zkoušky připravit. Nezapomeňte využít možnosti dne otevřených dveří, který se stejně jako jinde koná v průběhu ledna. 

Pokud máte zájem o studium na 2. lékařské fakultě, nezapomeňte podat elektronickou přihlášku do 28. února daného roku.

Všechny aktuality spojené nejen s přijímacím řízením najdete zde - https://www.lf2.cuni.cz.

Jak jsem dělal přijímačky na Dvojku

Přijímací zkoušky jsem psal v roce 2018, takže vše ještě fungovalo relativně předvídatelně a bez restrikcí, přesunů, posunů ap. Jako každý jsem měl v té nepříjemné ranní pauze mezi příchodem a samotným vyplňováním testů obavy, protože i když máte modelovky přečtené několikrát i pozpátku a různé ilustrativní příklady z TVP načtené a připravené (což já jsem rozhodně neměl), vždy je vstup do jedné z aul krokem do neznáma. 

Rozhodně je dobré už dopředu zjistit, které typy úloh v testu všeobecných předpokladů jsou pro vás snazší a ve kterých spíš zaostáváte. Času k vyplnění testu rozhodně není dostatek, takže faktor časové tísně na sebe rozhodně nenechá čekat. Začněte typy úloh, které budete mít správně a ještě k tomu rychle. Čas, který vám zbyde, si nechte na vaše ne tolik oblíbené úlohy a v případě nouze je tipněte. Na druhou stranu se nenechte zastrašit, nikdo nikdy nenapsal test na 100%. 

Testy z fyziky, chemie a biologie nejsou tak těžké, otázky byly překvapivě podobné těm z modelových sešitů. I když nebyly úplně doslovné, tematicky odpovídaly. Během testu nezkoumejte okolí, hleďte si svého papíru, snažte se využít čas efektivně a nezapomeňte na kontrolu hlavně u otázek, kterými jste si nebyli jisti (doporučuji poznačit si v průběhu).

Na pohovor jsem se velmi letmo připravoval po cestě na dálnici směrem do Prahy, což je jeden z dalších okamžiků, které bych možná zpětně přehodnotil. Každopádně neznamená to, že u pohovoru nemůžete uspět. Myslím, že celá premisa téhle části je spíš o tom ukázat, jaké jsou vaše schopnosti a dovednosti, než k průkazu vašich vědomostí. Pokud máte alespoň minimální přehled a sledujete, co se děje v medicíně a ve světě, máte napůl vyhráno. Buďte otevření, komunikativní, empatičtí a úspěch vás nemine. A když k tomu ještě přidáte nějakou přípravu předem, strach mít už vůbec nemusíte. Pokud budete mít pocit, že na vás vyšla nepříjemná komise, nenechte se tím vykolejit. Bohužel ne vždy mohou být všichni přátelští a usměvaví. O to víc se snažte dokázat, jak báječní lidé jste a jak skvělí studenti budete.  

Tereza Sedláková
Chceš zjistit více informací o studiu na lékařských fakultách? Registruj se na náš webinář.
Zdroje:
lf2.cuni.cz