Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Update cookies preferences

Přijímačky na LF UK v Hradci Králové

Datum: 
1.7.2022

Lékařská fakulta v Hradci Králové byla založena hned po 2. světové válce a je součástí Univerzity Karlovy. Škola leží blízko městského centra, takže dopravu zvládají studenti obvykle pěšky nebo na kole. První tři roky preklinického vzdělávání tráví studenti v nových moderních budovách kampusu. V klinických ročnících pak docházejí do fakultní nemocnice, která je zároveň největší nemocnicí východních Čech.

Informace o fakultě

Nemocnice také spolupracuje s Vojenskou lékařskou akademií J.E. Purkyně a Farmaceutickou fakultou UK. Tato škola jistě osloví studenty, kteří se chtějí vyhnout městskému ruchu Prahy a dají přednost poklidnějšímu prostředí pro studium. Pokud nejste místní, ubytování můžete najít na kolejích nedaleko kampusu.

Studijní programy

Fakulta nabízí několik studijních programů. Můžete si podat přihlášky na Ošetřovatelství nebo Všeobecnou sestru, pro tyto dva obory je jednotný druh přijímaček. Další dvojicí oborů se stejnými přijímačkami jsou Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Mimoto můžete v Hradci studovat například farmacii na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové nebo vojenské lékařství na FVZ. Obě školy jsou s lékařskou fakultou v úzké spolupráci.

Co je to Vojenské lékařství?

Na Fakultě vojenského zdravotnictví (FVZ) Univerzity obrany v Hradci Králové můžete studovat následující programy:

  • vojenské všeobecné lékařství – šestileté magisterské studium (získání titulu MUDr.),
  • vojenské zubní lékařství – pětileté magisterské studium (získání titulu MDDr.),
  • vojenská farmacie – pětileté magisterské studium (získání titulu Mgr.),
  • specializace ve zdravotnictví, studijní obor zdravotnický záchranář - tříleté bakalářské studium (získání titulu Bc.) V Hradci můžete namísto civilního lékařství studovat lékařství vojenské. To znamená, že po nastoupení do školy nebudete pouze studenti, ale zároveň se stanete členy armády a tím i státními zaměstnanci se vším, co k tomu patří - budete dostávat měsíční plat, získáte ubytování zdarma, ale budete mít i pracovní povinnosti a kratší prázdniny. Na školu se dostanete tak, že úspěšně složíte přijímačky, které budete psát spolu s ostatními zájemci o studium všeobecného lékařství v Hradci. K tomu ještě budete muset složit zkoušku z angličtiny. Pokud však dodáte certifikát B1 SERR/CEF, jazykovou zkoušku už dělat nemusíte. A posledním kritériem pro přijetí je praktické ověření tělesné zdatnosti uchazeče. To se skládá z 12-minutového běhu a z pokusu o co nejvíce sed lehů za minutu. Obě disciplíny se zvlášť bodově ohodnotí.

To ale není vše! Pokud úspěšně zvládnete tříkolové přijímačky, čeká vás nástup do kurzu ve výcvikovém zařízení ve Vyškově, který absolvují všichni uchazeči o místo v české armádě. Po úspěšném splnění tohoto dvouměsíčního kurzu se z vás konečně stává student vojenského lékařství.

Samozřejmě můžete očekávat i rozdíly během studia. Studenti FVZ studují navíc, oproti civilním studentům LF UK, vojensko-medicínskou část studijního programu vojenské všeobecné lékařství, plní další studijní povinnosti – skládají zápočty a zkoušky z předmětů jako jsou např. válečná chirurgie, válečné vnitřní lékařství, vojenská hygiena, medicína katastrof, vojenská epidemiologie apod., a vykonávají státní rigorózní zkoušku z válečné chirurgie, válečného a vnitřního lékařství, vojenské hygieny a vojenské epidemiologie.

Jaká je úspěšnost uchazečů?

V roce 2021 se ze všech řešitelů testu dostalo na všeobecné lékařství 35 %. Na zubní lékařství bylo přijato 11 % uchazečů. Podle posledních šesti let jsem vytvořila graf úspěšnosti přijetí. Zatímco u zubního lékařství (oranžový graf) se úspěšnost příliš nemění, na všeobecné lékařství (modrý graf) se dostává stále větší procento uchazečů.

Přijímací řízení

Jak už jsem zmínila, přijímačky na zubní a všeobecné lékařství jsou totožné a skládají se z jednoho velkého testu, na který dostanete 2.5 hodiny. Test se skládá z 80 otázek, ve kterých jsou rovnoměrně zastoupené předměty: fyzika, biologie, chemie a somatologie (nauka o struktuře a funkcích lidského těla).

Somatologie se vám může zdát jako extra předmět, který v jiných přijímačkách není, nicméně není to nic jiného než biologie člověka. Avšak měli byste navíc znát několik základních latinských anatomických pojmů. Víte, co je to kardie, velká saféna, os temporale, perikard či Vaterova papila? Tyto pojmy a mnohé další se totiž mohou v testu vyskytnout. Přestože by se vám většina mediků přiznala, že tyto vědomosti nabrala až v průběhu prváku.

Dalším vyhlášeným předmětem je fyzika. V Hradci jsou prý otázky z fyziky brány za jedny z nejtěžších a není výjimečné, že někteří dopadnou s nulovým (i nižším) počtem bodů za fyziku. Výhodou ale je, že je k přijímačkám povolena kalkulačka a všechny konstanty, které se vám hodí k výpočtům, budete mít uvedené v zadání, takže si je nemusíte pamatovat. Pro uklidnění vám prozradím, že znám mediky, kteří nezískali za fyziku ani bod a přesto se na fakultu dostali, takže tuhle školu kvůli těžké fyzice vzdávat nemusíte. Důležitou informací pro vás je způsob hodnocení testů. Za správnou odpověď získáte jeden bod, avšak za špatnou odpověď se vám čtvrt bodu strhne. To pro vás znamená jediné: hlavně netipujte! U takového druhu testu se vyplácí vyplňovat otázky, se kterými si jste jistí, nebo odpověď alespoň tušíte. Tipováním docílíte spíše ztrátu než zisk.

Proč studovat v Hradci?

Do Hradce je každoročně přijímáno kolem 340 studentů na všeobecné lékařství a 45 studentů na zubní lékařství. Díky malému počtu příchozích se vytváří menší kolektiv studentů, kteří se znají i napříč ročníky a na fakultě tak vládne přátelská atmosféra.

Fakulta se v posledních letech snaží navyšovat počty praktických cvičení na úkor přednášek a připravovat tak mediky pro hladký nástup do praxe. Důraz je kladen na výuku první pomoci a zvládání akutních stavů. Velkou pomocí při studiu je také fakultní knihovna, která medikům poskytuje výpůjčku učebnic na celý školní rok, což není na jiných fakultách samozřejmostí.

Při výběru fakulty hlavně nezapomeňte zohlednit prostředí, ve kterém jako medik strávíte minimálně 6 let svého života. Nedívejte se pouze na výhody dané školy, ale zkuste si představit, jaké by pro vás bylo žít v Hradci, jak náročné by bylo dojíždění za rodinou a kamarády, kolik by vás stálo ubytování - to všechno je třeba zohlednit, ať už se chystáte studovat v Hradci nebo kdekoli jinde.

Přeju hodně štěstí u přijímaček a s výběrem fakulty!

Tereza Sedláková
Chceš zjistit více informací o studiu na lékařských fakultách? Registruj se na náš webinář.
Zdroje:
unob.cz