Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Update cookies preferences

Přijímačky na LF MUNI

Datum: 
6.8.2021

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity byla založena roku 1919. Od roku 1951 byla na fakultě zavedena vedle výuky všeobecného lékařství výuka lékařství zubního. Současným děkanem je prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., přednosta ortopedické kliniky. Na lékařské fakultě nyní studuje 4378 studentů. Fakultu najdeme v Brně Bohunicích. V Bohunicích nalezneme také Fakultní nemocnici Brno.

Obecné informace o fakultě

Druhou fakultní nemocnicí pak je Fakultní nemocnice sv. Anny. Nově k fakultě patří i tzv. SIMU – Simulační centrum Masarykovy univerzity, které je svým vybavením velmi podobné opravdové nemocnici a studenti si zde mohou vyzkoušet všechny lékařské výkony "nanečisto".

Velkou výhodou MUNI je také studijní program P-Pool neboli Pregraduální program pro motivované studenty lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou. V tomto programu mají studenti možnost se již od prvního ročníku zapojit do vědecko-výzkumné činnosti. Vstup do tohoto programu je nabídnut těm nejlépe umístěným studentům u přijímací zkoušky, kteří ještě musí projít ‘‘dodatečným‘‘ přijímacím řízením.

Obory

Na lékařské fakultě Masarykovy univerzity se každoročně otevírají 3 magisterské obory, 9 bakalářských a 4 navazující magisterské. Oborů je na výběr tedy opravdu hodně. Mezi magisterské obory patří Všeobecné a Zubní lékařství, na které je možné se dostat bez přijímacího řízení, a nově také obor Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog. V rámci bakalářských studií jsou otevřeny programy Fyzioterapie, která má na MUNI možnost navazujícího magisterského studia, dále pak Nutriční terapie, Radiologická asistence, Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství, Porodní asistence, Dentální hygiena, Ortoptika, Optika a optometrie a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví.

Přijímací řízení

Přijímací řízení na brněnskou lékařskou fakultu je jednokolové. Skládá se ze tří oborových testů – biologie se somatologií, fyzika a chemie. Každý test obsahuje 40 otázek, dohromady je možné získat 120 bodů. Na každý z testů je 50 minut času a mezi testy je krátká přestávka. Správně je vždy pouze jedna odpověď, komplikací je však možnost za E) = žádná odpověď není správná.

V minulém roce si přihlášku na Všeobecné lékařství podalo 3081 studentů, na Zubní lékařství 1211 studentů a na Fyzioterapii 625 studentů. K přijímacímu řízení se pak dostavilo 2563 zájemců o Všeobecné lékařství, 988 uchazečů o Zubní lékařství a 445 uchazečů o Fyzioterapii. Rozhodnutí o přijetí pak obdrželo 887 zájemců o Všeobecné lékařství (z toho 477 se zapsalo), 80 zájemců o Zubní lékařství (zapsalo se 57) a 55 zájemců o Fyzioterapii (k zápisu se dostavilo 28). Bodová hranice v roce 2020 byla 74 bodů pro Všeobecné lékařství, 91 bodů pro Zubní lékařství a 89 bodů pro Fyzioterapii.

Bonifikace, odpuštění od přijímacích zkoušek

Fakulta nabízí jak možnost přijetí bez přijímacích zkoušek, tak možnost bonifikace. Jednou z možností, jak bonifikaci získat, je jazykový certifikát úrovně C1 či C2. Pokud máte certifikát z angličtiny, získáte 6 bodů, pokud máte certifikát z němčiny, francouzštiny či španělštiny, získáte body 3.

Další možností je účast v předmětových soutěžích kategorie A v oborech matematika, fyzika, chemie či biologie. Úspěšný řešitel krajského kola získává 4 body, pokud se umístíte na 1.-3- místě, získáte bodů 6. Úspěšní řešitelé národního kola získávají 8 bodů, umístění na 1.-3. místě vám zajistí bonifikaci 10 bodů, stejně jako nominace na zahraniční soutěž. Nárok na stejnou bodovou bonifikaci také máte, pokud jste uspěli ve Středoškolské odborné činnosti v krajském či republikovém kole v kategorii matematika a statistika, fyzika, chemie, biologie, zdravotnictví, ochrana a tvorba životního prostředí a informatika.

Poslední možností, jak získat bonifikaci, je složit zkoušku Matematika+ s výsledkem výborně, můžete tak získat 4 body. Můžete také složit AP zkoušku z biologie, chemie, fyziky či matematiky a statistiky na úroveň 4 nebo 5, pak získáte bodů 8.

Jednotlivé bonifikace se mohou sčítat, pokud dohromady získáte bonifikaci 10 bodů, jste automaticky přijati a je vám přijímací zkouška odpuštěna. Zkouška vám může být také odpuštěna, pokud váš průměr nepřesáhl 1,100 a absolvovali jste výuku biologie, chemie a fyziky alespoň v rámci jednoho roku za poslední dva roky středoškolského studia. Abyste mohli žádat o prominutí přijímací zkoušky na základě průměru, je třeba být studentem střední školy ve školním roce, ve kterém si podáváte přihlášku.

Podání přihlášky, cena, den otevřených dveří

Obvykle je nutné přihlášku podat do 28.2. a cena za jednu přihlášku činí 800 Kč. Přijímací zkouška se pak většinou koná druhý či třetí týden v červnu a je možné si vybrat, zda chcete zkoušku konat ve všední den, či o víkendu. Na škodu rozhodně není navštívit den otevřených dveří, který se koná většinou v lednu a kde budete mít možnost podívat se na fakultu, získat další cenné informace a zjistit, zda se vám na fakultě líbí.

Zkušenosti s přijímacím řízením

Přijímací zkoušky na MUNI jsem dělala v roce 2020, kvůli pandemii byly částečně pozměněné. Největší změna se týkala počtu přijatých studentů na průměr, kdy jich bylo přijato větší procento. Testy jsem psala v jedné z poslucháren lékařské fakulty v Bohunicích.

Vzhledem k tomu, že přijímací zkoušky začínají v poměrně brzkých hodinách, doporučuji do Brna jet už o den dříve a ubytovat se v hotelu či na koleji. Testy trvají několik hodin a je dobré být odpočatý. Také doporučuji vzít si s sebou svačinu nebo něco sladkého k snědku, protože mezi jednotlivými testy máte vždy 10-15 minut pauzu a můžete tak doplnit potřebnou energii.

K přípravě na přijímací zkoušky jsou nejlepším zdrojem modelové otázky, které fakulta vydává. Najdete tam typově velmi podobné otázky a také je to skvělá možnost, jak zjistit úroveň vašich znalostí. Výhodou u MUNI je, že můžete během přijímacího řízení používat kalkulačku, na druhou stranu jsou příklady především z chemie těžší než například v Praze, proto je dobré počítání nepodcenit. Největším strašákem většinou bývá přijímací test z chemie, na který je dobré se připravovat i ze skript Lékařská chemie I a II, především se zaměřit na organickou chemii a metabolické dráhy, kde je dobré znát jednotlivé kroky reakcí. Stejně tak se vyplatí naučit se dobře biologii člověka a genetiku a především příklady, které opět najdete v modelových otázkách. V testech se občas objeví i nějaký pojem latinsky, nemusíte se však bát, jedná se většinou o základní termíny. Co se týče fyziky, řekla bych, že v porovnání s ostatními fakultami v České republice jsou otázky velmi příjemné, a pokud pořádně projdete modelové otázky, nic vás nepřekvapí. K přípravě také doporučuji testy z minulých let, otázky se docela opakují a opět získáte další možnost k procvičování. Během procvičování si dejte pozor především na možnost za E) – všechny odpovědi jsou špatně. I když se to teď třeba nezdá, ve stresu během opravdového testu je tato možnost velmi zákeřná a je dobré mít nějakou praxi s takovým typem otázek. Pokud si nejste odpovědí jisti, nebojte se tipovat, body za chybné odpovědi se neodčítají a vy tak můžete získat pár cenných bodů.

Komplexní simulační centrum MU II
Nikola Horníková
Chceš zjistit více informací o studiu na lékařských fakultách? Registruj se na náš webinář.
Zdroje:
muni.cz, med.muni.cz, idps.cz