Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Update cookies preferences

Přijímačky na LF v Ostravě

Datum: 
1.8.2022

Tato lékařská fakulta vznikla z původní Zdravotně sociální fakulty založené teprve roku 1993. Fakulta se rychle rozšiřovala o nové lékařské i nelékařské obory a v roce 2010 získala akreditaci pro studijní program Všeobecné lékařství. Kromě medicíny je zde velký výběr bakalářských studijních programů, jako je všeobecná sestra, porodní asistentka, nutriční terapeut, zdravotnický záchranář, ergoterapeuta mnohé další.

Informace o fakultě

Na některé bakalářské obory pak můžete navázat dvouletými magisterskými obory, nabízena je například fyzioterapie, intenzivní medicína a ošetřovatelství. Fakultě nechybí ani spolupráce se zahraničními univerzitami. Vřelé vztahy udržuje se švýcarskou s Univerzitou L.U.de.S. Lugano-Pazzalo a s Univerzitou San Raffaelle v Římě, což dává studentům mnohé příležitosti spolupracovat na společných projektech.

Studijní programy

Škola nejvíce spolupracuje s Fakultní nemocnicí Ostrava. Mezi partnerské nemocnice se pak řadí Městská nemocnice Ostrava – Fifejdy, Nemocnice AGEL Ostrava - Vítkovice a.s. a další zdravotnická zařízení Moravskoslezského kraje. Způsob výuky je uspořádán tradičně. To znamená, že v prvních dvou letech vás čekají teoretické předměty, jako je Anatomie, Histologie a Embryologie, Lékařská biofyzika, Lékařská chemie, Biochemie, Biologie, Fyziologie atd. Dovršení teoretických znalostí nastává ve třetím ročníku, kdy se studenti seznamují s preklinickými předměty, především jde o Patologii, Mikrobiologii, Patologickou fyziologii a Farmakologii. Druhá polovina studia je vyplněna klinickými předměty, kdy se studenti detailněji seznamují s různými obory medicíny.

Student není jenom číslo

Fakulta si zakládá na osobním přístupu a své studenty se snaží během studia podporovat. Důkazem toho je skvěle zařízené Poradenské centrum, které slouží nejenom studentům, ale i uchazečům. Centrum například nabízí pomocnou ruku při výběru oboru skrze kariérní poradenství, ale můžete sena něj obrátit také, pokud budete hledat pomoc v těžké životní situaci, centrum vám může zařídit odbornou pomoc psychologa. Pro náročné studium je součástí centra i studijní poradenství, které pomáhá studentům zvládat zkouškové období a uchazečům usnadňuje hledání vhodného oboru a orientaci na vysoké škole, což je pro čerstvé maturanty nedocenitelná pomoc.

Praktická výuka mediků na LF Ostrava

Dobrou volbou se tato škola stává pro studenty se zrakovým, sluchovým či pohybovým postižením nebo s poruchami učení, autismem a jinými druhy psychických či fyzických postižení. Přístup fakulty je inkluzivní, tudíž se vedení snaží zajistit stejné příležitosti pro všechny a dělá kroky vstříc těmto studentům, aby se necítili znevýhodněni. Pokud by vás více zajímalo, jakým způsobem fakulta studentům se speciálními potřebami pomáhá, můžete navštívit stránky univerzitní organizace Centrum Pyramida.

Odkaz: https://pyramida.osu.cz/

Škola a studentský život

Mladost ostravské fakulty se odráží i na jejím vybavení. Areál se skládá z nových moderních ústavů a simulačního centra, kde se medici připravují na budoucí praxi. Nové laboratoře a lékařské přístroje mají studenty inspirovat pro vědeckou činnost, o jejíž rozvoj fakulta intenzivně usiluje.

Nové budovy LF Ostrava

Fakulta je usazená v centru města nedaleko dalších škol, takže Ostravu můžeme považovat za rušné studentské město plné festivalů, workshopů, sportovních akcí a dalších událostí, díky čemuž je zde neustále co dělat. Ostravská univerzita k ubytování nabízí hned několik kolejí, přičemž některé z nich (Vysokoškolské koleje Jana Opletala, Studentská rezidence Vista) se nacházejí jenom pár minut tramvají nebo trolejbusem od lékařské fakulty. Zrovna tak se od nich dostanete za několik minut do městského centra.

Přijímací řízení

V roce 2022 bylo na fakultu přijato 177 nových mediků, což je 21 % uchazečů. O ostravskou fakultu zatím není takový zájem v porovnání s jinými lékařskými fakultami. Vliv na to určitě má období (rok 2020), kdy škola na rok ztratila akreditaci pro obor Všeobecné lékařství kvůli nedostatečnému zázemí a nízkému počtu pedagogů. Je však namístě dodat, že od té doby se fakulta modernizovala, rozšířila o nové budovy a navýšila počty akademických pracovníků a věřím, že je tak na dobré cestě, aby se svou pověstí dorovnala ostatním českým lékařským fakultám. Do té doby je alespoň pro zájemce výhodou relativně vysoké procento úspěšnosti u přijímaček. Na Všeobecné lékařství není možné přijetí bez přijímaček, stejně tak fakulta neuznává žádné bonifikace. Záleží tedy pouze na výsledcích přijímacího testu. Všichni zájemci se musí účastnit jednokolového testu z biologie, chemie a fyziky. Test se skládá ze 30 otázek z každého předmětu. Na přijetí je nutné získat z každého předmětu alespoň 10 bodů a mít v součtu minimálně 45 bodů z 90. K přijímačkám je výhodné být připraven z maturity. V testu z biologie se nevyhnete otázkám o zvířatech a rostlinách a v chemii a fyzice se vám může stát, že v testu budete mít převahu početních příkladu nebo i naopak samé teoretické otázky. Zadání testu se totiž každému individuálně namíchána počítači v softwaru Moodle, kteří možná už někteří znáte ze střední.

Na závěr

O každé fakultě panují pověsti o tom, jak náročná je výuka, jak chytří a kvalitní jsou studenti a jak přísní jsou učitelé. I když je dobré tomuto veřejnému mínění naslouchat, nejlepší informace stejně získáte jen od mediků, kteří danou fakultu již studují. Pokud máte o některou fakultu zájem, zkuste se podívat třeba na YouTube, zda tam nejsou nějaká videa od mediků, čtěte blogy a různé příspěvky, co najdete a nebojte se mediky oslovit přímo například na akcích jako jsou dny otevřených dveří a různé workshopy, kde se s nimi můžete potkat. Podle mého názoru kvalitní vzdělání můžete získat na kterékoli z českých fakult. Při studiu půjde totiž především o váš zájem a snahu než o prestiž dané fakulty. Nakonec se stejně všichni sejdeme se stejným titulem MUDr.

Hodně štěstí u přijímaček!

Tereza Sedláková
Chceš zjistit více informací o studiu na lékařských fakultách? Registruj se na náš webinář.
Zdroje:
ls.osu.cz