Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Update cookies preferences

Přijímačky na medicínu přehledně (2023)

Datum: 
12.5.2023

V ČR máme celkem 8 lékařských fakult spadajících pod 4 univerzity. Na všech lékařských fakultách je možné studovat všeobecné lékařství a na 5 z nich i zubní lékařství. Jak se tedy správně rozhodnout? Všechny důležité informace jsem sepsala do tohoto článku, který vám pomůže se lépe orientovat.

Úvod

Jedna z věcí, co mě pokaždé během přípravy na přijímačky na medicínu uklidnila, bylo, když jsem věděla, jak bude samotná zkouška vypadat. Bude tam více správných odpovědí? Bude tam něco navíc kromě biologie, chemie a fyziky? Najít všechny tyto informace je ale hrozně zdlouhavý proces, takže jsem ve finále byla ještě zoufalejší, než jsem byla na začátku, protože jsem našla jen polovinu toho, co jsem chtěla zjistit. Proto jsem se rozhodla pro všechny zájemce o studium medicíny sepsat všechny důležité informace k přijímacím zkouškám. V tomto článku přehledně vypíši informace ke každé lékařské fakultě a na konci jsem vytvořila tabulku, kde je všechno heslovitě vypsáno. K informacím, na které v tomto článku není dost místa, jsem udělala hypertextové odkazy, abyste si o nich mohli přečíst ještě detailněji.

1. Lékařská fakulta univerzity Karlovy

1. lékařská fakulta je nejstarší a největší česká lékařská fakulta. Nachází se v krásném prostředí Albertova a v jeho historických budovách. V blízkosti areálu se nachází Všeobecná fakultní nemocnice, kde společně s dalšími nemocnicemi probíhají praxe a klinické předměty ve vyšších ročnících. Na fakultě lze studovat mnoho oborů: všeobecné lékařství, zubní lékařství a několik bakalářských a navazujících magisterských oborů.

Datum zkoušky: 5.6. 2023

Počet přijímaných uchazečů (v roce 2022): Na všeobecné lékařství se přijímá přibližně 40% uchazečů, což je kolem 750 studentů, na zubní lékařství se přijme kolem 60 studentů, což je 8% uchazečů.

Forma přijímací zkoušky: Písemné testy, které mají více správných odpovědí

Předměty obsaženy v přijímací zkoušce: Biologie, chemie, fyzika

Mohu se na fakultu dostat bez přijímacích zkoušek?

Ano, na 1. LF se dokonce lze dostat bez přijímacích zkoušek nebo dostat bonifikaci ke zkoušce.

Má fakulta modelové otázky?

Ano, pro všechny tři předměty. Můžete je zakoupit v knihkupectví Carolinum, přímo na fakultě nebo z druhé ruky na různých facebookových skupinách.

Jsou u zkoušky dovoleny tabulky nebo kalkulačka?

Ne, přijímací zkoušku píšete pouze s psacími potřebami.

2. Lékařská fakulta univerzity Karlovy

2. lékařská fakulta je počtem studentů nejmenší lékařská fakulta. Díky tomu panuje na fakultě rodinná atmosféra. Velká posluchárna fakulty a výukové pracoviště klinických předmětů se nacházejí ve Fakultní nemocnici Motol, preklinické předměty probíhají na Plzeňské v tzv. Žížale. Na fakultě lze studovat všeobecné lékařství, fyzioterapii a všeobecné ošetřovatelství (bakalářské i magisterské obory).

Datum: 12.6. a 13.6. 2023 (písemné testy), 14.6 2023 (ústní pohovor)

Počet přijímaných uchazečů: Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na rok 2023 je 207 studentů, což je kolem 20% uchazečů.

Forma přijímací zkoušky: Dvoukolová, všichni uchazeči píší písemné testy a poté vybraný počet uchazečů (přibližně dvojnásobek finálně přijatých) jde na ústní pohovor. Písemný test z biologie, chemie a fyziky má více správných odpovědí, test z všeobecných předpokladů má pouze jednu správnou odpověď.

Předměty obsaženy v přijímací zkoušce: Biologie, chemie, fyzika a test všeobecných předpokladů

Obsah pohovoru: Před tříčlennou komisí pedagogických pracovníků fakulty si uchazeč vylosuje dvě otázky, na tyto dvě otázky odpovídá a debatuje o nich s komisí. Poté následuje krátký úsek, kde si s komisí povídáte o Vás samých (zájmy, úspěchy v soutěžích, motivace pro zvolený obor apod.).

Mohu se na fakultu dostat bez přijímacích zkoušek?

Ne, na fakultu se můžete dostat pouze s přijímací zkouškou.

Má fakulta modelové otázky?

Ano, pro všechny tři předměty, ale nejsou k dispozici žádné pro test všeobecných logických předpokladů, fakulta ale udává několik vzorů na svém webu. Modelové otázky můžete zakoupit v knihkupectví Carolinum, nebo z druhé ruky na různých facebookových skupinách.

Jsou u zkoušky dovoleny tabulky nebo kalkulačka?

Ne, přijímací zkoušku píšete pouze s psacími potřebami.

3. Lékařská fakulta univerzity Karlovy

3. lékařská fakulta je jedinečná svým dlouhodobě fungujícím modulovým způsobem výuky. Předměty nejsou rozdělené na anatomii, histologii, embryologii, ale jsou zařazeny do jednoho modulu, kde jsou vyučované v logické návaznosti (jeden den se učíte kosti z anatomického hlediska, druhý probíráte kosti z histologického hlediska). Cílem modulové výuky je logické propojení probíraných informací. Fakulta je jedna z menších, tím pádem zde také panuje rodinná atmosféra. V blízkosti areálu se nachází Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde probíhá klinická výuka a kde (spolu s několika dalšími nemocnicemi) probíhají praxe. Na fakultě lze studovat všeobecné lékařství, fyzioterapii, nutriční terapii, dentální hygienu, všeobecné a intenzivní ošetřovatelství.

Datum: 7.6. 2023 (písemné testy), 8. a 9.6. 2023 (ústní pohovory)

Počet přijímaných uchazečů (v roce 2022): Přijímá se přibližně 20% uchazečů, což je kolem 300 studentů.

Forma přijímací zkoušky: Dvoukolová, všichni uchazeči píší písemné testy a poté vybraný počet uchazečů (přibližně dvojnásobek finálně přijatých) jde na ústní pohovor. Písemný test má jednu správnou odpověď.

Předměty obsaženy v přijímací zkoušce: biologie, chemie, fyzika

Obsah pohovoru: Uchazeč má před vstupem ke komisi 15 minut na přečtení populárně naučného článku. Poté před tříčlennou komisí pedagogických pracovníků fakulty uchazeč mluví o článku a debatuje na téma s komisí. Následuje část, kdy se s komisí probírá jedna etická otázka (např. problematika babyboxů), pohovor končí krátkým úsekem, kde si s komisí povídáte o Vás samých (zájmy, úspěchy v soutěžích, motivace pro zvolený obor apod.)

Mohu se na fakultu dostat bez přijímacích zkoušek?

Ano, každoročně se bez přijímacích zkoušek přijímá malý počet studentů, musí ale splnit specifické podmínky.

Má fakulta modelové otázky?

Ne, fakulta nevydává modelové otázky, test z minulého roku můžete najít na stránkách fakulty.

Jsou u zkoušky dovoleny tabulky nebo kalkulačka?

Ne, přijímací zkoušku píšete pouze s psacími potřebami.

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové je jedna z pěti lékařských fakult Univerzity Karlovy. Škola leží blízko centra města, takže studenti se obvykle kolem města a kampusu pohybují pěšky nebo na kole. Tato fakulta je ideální pro zájemce, kteří se chtějí vyhnout ruchu Prahy a studovat v krásném klidnějším městě. První tři roky studia, tzn. preklinická výuka, probíhá v nových budovách kampusu, další tři roky studia probíhají ve fakultní nemocnici, která je největší nemocnicí východních Čech. Na fakultě je možné studovat všeobecné lékařství, vojenské lékařství, zubní lékařství a všeobecné ošetřovatelství.

Datum: 15.6. 2023

Počet přijímaných uchazečů (v roce 2022): Na všeobecné lékařství se přijímá přibližně 30% uchazečů, což je kolem 340 studentů, na zubní lékařství se přijme kolem 45 studentů, což je 12% uchazečů.

Forma přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je jednokolová. Test má jednu správnou odpověď, ale je možné, že samotná otázka má více správných odpovědí. Musíte vybrat, jaká kombinace odpovědí (je pouze jedna) je správná.

Za správnou odpověď dostanete jeden bod, za žádnou odpověď se nic neodečítá a za špatnou odpověď se odečítá 0,25 bodu.

Předměty obsaženy v přijímací zkoušce: Biologie, somatologie (+ základy latinské anatomické terminologie), chemie a fyzika

Mohu se na fakultu dostat bez přijímacích zkoušek?

Ne, na fakultu se dostanete po úspěšném složení přijímací zkoušky.

Má fakulta modelové otázky?

Ne, fakulta nevydává modelové otázky, můžete si pouze zkusit testy z minulých let.

Jsou u zkoušky dovoleny tabulky nebo kalkulačka?

Ano.

Čím je obor vojenské lékařství jiný než všeobecné lékařství?

Když si vyberete tento obor, nebudete pouze studenty, ale zároveň členy armády. Díky tomu budete již během studia dostávat plat, ubytování zdarma, ale zároveň budete mít pracovní povinnosti, kratší prázdniny a po vystudování povinnost 12 let služby v armádě. Pro přijetí na tento obor musíte splnit stejné přijímací zkoušky jako na všeobecné lékařství, k tomu ještě zkoušku z angličtiny na úrovni B1 (pokud máte certifikát tak nemusíte) a splnit tělesné testy. Po splnění přijímacích zkoušek musíte absolvovat dvouměsíční kurz ve výcvikovém zařízení ve Vyškově. Po úspěšném splnění všech těchto podmínek se stanete studenty vojenského lékařství.

Lékařská fakulta UK v Plzni

Lékařská fakulta UK v Plzni je poslední z pěti lékařských fakult Univerzity Karlovy. Výuka probíhá v novém moderním univerzitním medicínském centru, které je vybaveno nejmodernějšími technologiemi. Klinická výuka probíhá ve Fakultní nemocnici Plzeň. Na fakultě je velmi zajímavé, že je zde možnost zapojit se do vědy a podílet se na vědeckých aktivitách. Lze zde studovat dva obory: všeobecné lékařství a zubní lékařství. Přijímací zkouška je zde specifická tím, že jestliže je na posledních příčkách řádně přijatých studentů více lidí se stejným počtem bodů, o přijetí rozhoduje lepší test z fyziky.

Datum: 6.6. 2023

Počet přijímaných uchazečů (v roce 2022): Na všeobecné lékařství se přijímá přibližně 30% uchazečů, což je kolem 560 studentů, na zubní lékařství se přijme kolem 85 studentů, což je 10% uchazečů.

Forma přijímací zkoušky: Písemný test, který má vždy jen jednu správnou odpověď.

Předměty obsaženy v přijímací zkoušce: Biologie, chemie, fyzika

Mohu se na fakultu dostat bez přijímacích zkoušek?

Ano, je potřeba ale splnit určité podmínky, které jsou detailněji rozepsané na webových stránkách.

Má fakulta modelové otázky?

Ano, je možné je zakoupit na e-shopu fakulty nebo z druhé ruky.

Jsou u zkoušky dovoleny tabulky nebo kalkulačka?

Ano, je povolena kalkulačka.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity se nachází v moderním kampusu Masarykovy Univerzity v Brně v Bohunicích, kde se nachází i fakultní nemocnice Brno. Další nemocnicí, kde probíhá klinická výuka, je také nemocnice sv. Anny. Nově k fakultě patří špičkové simulační centrum, kde si studenti zkouší všechny lékařské výkony nanečisto. Výhodou pro studenty se zájmem o vědu je program P-Pool. Je to rozšířený program všeobecného lékařství o vědeckou přípravu. Na této fakultě jsou 3 magisterské obory, 9 bakalářských oborů a 4 navazující magisterské obory - je zde opravdu mnoho oborů, ze kterých si vybrat.

Datum: 16. a 17. 6. 2023

Počet přijímaných uchazečů (v roce 2022): Na všeobecné lékařství je přijímáno přibližně 30% uchazečů, což je kolem 400 studentů, na zubní lékařství se přijme kolem 85 studentů, což je 10% uchazečů.

Forma přijímací zkoušky: Písemný test, který má vždy jen jednu správnou odpověď. (Tato odpověď může být: žádná z předchozích možností není správná.)

Předměty obsaženy v přijímací zkoušce: Biologie, chemie a fyzika

Mohu se na fakultu dostat bez přijímacích zkoušek?

Ano, můžete dostat bonifikace k přijímacímu řízení, a dokonce se dostat i bez přijímaček.

Má fakulta modelové otázky?

Ano, můžete je zakoupit v lékařském knihkupectví nebo z druhé ruky.

Jsou u zkoušky dovoleny tabulky nebo kalkulačka?

Ano, u přijímací zkoušky je dovolena kalkulačka.

Lékařská fakulta Univerzity Palackého

Lékařská fakulta Univerzity Palackého je druhá nejstarší lékařská fakulta u nás. Nachází se v krásném městě Olomouc. Můžete zde uniknout před ruchem Prahy, ale i tak zažít rušný studentský život. Teoretická výuka probíhá v nových i starších teoretických ústavech kampusu fakulty. Klinická výuka probíhá ve Fakultní nemocnici Olomouc či ve Vojenské nemocnici v Olomouci. Na fakultě jsou dva studijní programy: všeobecné lékařství a zubní lékařství. Na fakultě je možné se velmi jednoduše zapojit do vědecké aktivity. Je zde důležité poznamenat, že fakulta nevypisuje náhradní termín a termín přijímacích zkoušek se kryje s lékařskou fakultou v Plzni. Bakalářské obory jako fyzioterapie nebo ošetřovatelství jsou na fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého.

Datum: 6.6. 2023

Počet přijímaných uchazečů (v roce 2022): Na všeobecné lékařství je přijímáno přibližně 10% uchazečů, což je kolem 250 studentů, na zubní lékařství se přijme kolem 80 studentů, což je 15% uchazečů.

Forma přijímací zkoušky: Písemný test, který má vždy jen jednu správnou odpověď. Předměty obsaženy v přijímací zkoušce: Biologie, chemie, fyzika

Mohu se na fakultu dostat bez přijímacích zkoušek?

Ne, bohužel se můžete dostat pouze po úspěšném složení přijímací zkoušky.

Má fakulta modelové otázky?

Ano, lze je zakoupit na stránkách nakladatelství UPOL nebo z druhé ruky.

Jsou u zkoušky dovoleny tabulky nebo kalkulačka?

Ano.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Lékařská fakulta Ostravské univerzity je nejmladší lékařská fakulta u nás, byla založena v roce 2010. V roce 2020 byla na vlastní žádost fakulty pozastavena akreditace a proběhla výrazná modernizace fakulty. Od roku 2021 je opět možné na fakultu nastoupit. Škola spolupracuje s Fakultní nemocnicí Ostrava, ale má mnoho dalších partnerských nemocnic a zdravotnických zařízení. Fakulta si zakládá na osobním a inkluzivním přístupu, má skvělé poradenské centrum, které slouží studentům a uchazečům. Nabízí pomocnou ruku při výběru oboru, ale také pomůže s problémy v osobním životě. Přes univerzitní organizaci Centrum Pyramida pomáhá studentům s různými fyzickými a psychickými postiženími, aby se necítili znevýhodněni, ale naopak podporováni.

Datum: 29.5 – 9.6. 2023

Počet přijímaných uchazečů (v roce 2022): Na všeobecné lékařství je přijímáno přibližně 30% uchazečů, což je kolem 140 studentů.

Forma přijímací zkoušky: Písemný test, který má vždy jen jednu správnou odpověď. Předměty obsaženy v přijímací zkoušce: Biologie, chemie, fyzika

Mohu se na fakultu dostat bez přijímacích zkoušek?

Ne, na fakultu se dostanete pouze po úspěšném absolvování přijímacího řízení.

Má fakulta modelové otázky?

Fakulta nemá modelové otázky, ale jejich přijímačky jsou podobné jako ty v Brně, takže můžete k přípravě využít ty jejich.

Jsou u zkoušky dovoleny tabulky nebo kalkulačka?

Ne, přijímací zkoušku píšete pouze s psacími potřebami.

Přehledně

Závěr

Doufám, že je vám po přečtení článku trochu jasnější, jaké jsou mezi fakultami rozdíly a jak probíhají přijímačky. Kdyby vám cokoliv nebylo jasné, vše najdete na stránkách fakult, kde je ještě mnoho informací navíc. Jestli vás zajímá, jaké je studium v praxi, určitě zajděte na dny otevřených dveří, přihlašte se na náš informační webinář a nebo také napište studentům, kteří na dané školy chodí, určitě vám rádi na všechny otázky zodpoví.

Hodně štěstí u přijímaček!

Simona Malaková
Chceš zjistit více informací o studiu na lékařských fakultách? Registruj se na náš webinář.
Zdroje:
Pexels, lf1.cuni.cz, lf2.cuni.cz, lf3.cuni.cz, lfhk.cuni.cz, lfp.cuni.cz, med.muni.cz, lf.upol.cz, lf.osu.cz