Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Update cookies preferences

Přijímačky na 1. LF UK v Praze

Datum: 
5.7.2021

Celá Univerzita Karlova je nejstarší středoevropskou vysokou školou a už od její založení císařem Karlem IV. se zde jako jeden ze čtyř základních předmětů vyučuje právě medicína. Historie této fakulty je přirozeně velmi bohatá a zrcadlí se v ní klíčová období našich dějin. Jako studenti a absolventi se můžete zařadit mezi významné tváře českého lékařství - Rudolfa Jedličku, Karla Rašku, Pavla Pafku, Aleksi Šeda a další. 

Obecné informace o fakultě

Areál 1. lékařské fakulty se nachází v krásném prostředí Albertova, jehož historickými budovami určitě nebudete zklamaní. V těsné blízkosti areálu se nachází Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, kam budete kromě dalších fakultních nemocnicí v Praze docházet na praxe a na výuku klinických předmětů. 

Co vše můžu na Jedničce studovat?

Pokud se rozhodnete pro studium na 1. lékařské fakultě, máte možnost přihlásit se kromě programu Všeobecné lékařství také na další obory, kterými jsou stomatologie, fyzioterapie, adiktologie, ergoterapie, nutriční terapie a porodní asistence. V porovnání s ostatními lékařskými fakultami je zde zdaleka největší nabídka zdravotnických oborů. Dále se v článku budeme věnovat oborům všeobecné a zubní lékařství.

Přijímací řízení

Přijímací řízení je jednokolové a skládá se z teoretického testu z fyziky, chemie a biologie. Každý předmět je zastoupen 70 otázkami. U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze zcela správně zodpovězené otázky. Celkem můžete tedy získat 210 bodů

Kromě tohoto můžete získat i body v tzv. bonifikaci za matematiku, či za výborné umístění v předmětových olympiádách. Bodů navíc z matematiky dosáhnete buď složením Matematiky+, nebo výbornými či chvalitebnými známkami z matematiky v průběhu studia na střední škole. Oba typy bonifikace jsou hodnoceny 30 body, takže v součtu můžete u přijímacích zkoušek získat až 270 bodů. K úspěšnému složení přijímacího řízení bylo třeba v roce 2021 získat alespoň 103 bodů, to činí 38%. 

V den konání přijímacích zkoušek si na odpoledne raději nic neplánujte, testy na 1. lékařské fakultě jsou totiž bezkonkurenčně nejdelší. Pro napsání testu z fyziky a chemie obdržíte vždy 120 minut, na biologii pak máte 90 minut, mezi jednotlivými předměty jsou půlhodinové pauzy. Nezapomeňte ani na časovou rezervu pro kontrolu a přepis odpovědí do záznamového archu. 

Upuštění od přijímaček

V programu všeobecné lékařství je možné zažádat o upuštění od přijímacích zkoušek, zohledňují se však pouze studijní průměry za poslední 4 roky studia na střední škole do 1,15 včetně. U oboru Fyzioterapie lze upustit od přijímací zkoušky pouze při průměru 1,0. Obor adiktologie je poněkud benevolentnější, toleruje se průměr až do 1,5. Naproti tomu na obor zubního lékařství se bez přijímací zkoušky dostat nelze.

Trocha čísel

Do programu všeobecné lékařství se v roce 2020 přihlásilo 2737 uchazečů, z čehož 450 bylo přijato bez přijímacích zkoušek a 502 prošlo přijímačkami. Oproti tomu přihlášku na obor zubní lékařství podalo 888 studentů a pouze 65 z nich napsalo test úspěšně.

Data a další informace

Přihlášky je možné podávat do 28. února daného roku. Rozhodně navštivte i den otevřených dveří, který se na všech fakultách koná tradičně v lednu daného roku.

Fakulta vydává 2 druhy modelových otázek. Zvlášť z fyziky, chemie, biologie a zvlášť z adiktologie, které si můžete na stránkách fakulty zakoupit.

Všechna konkrétní data a informace průběžně kontrolujte na stránkách www.lf1.cuni.cz.

Osobní zkušenost

“Proboha, nejsem si jistá s jedinou odpovědí! Ale co už, něco tam přece vyplnit musím.” Takto začal můj den D, když jsem s hrůzou spatřila zadání. Nicméně na to se příliš stresovat nebylo moc času a tak jsem začala vybarvovat správné puntíky. Vědomí, že pokud máte v otázce byť jen jednu chybku a už jste bez bodu, je poněkud skličující a hlavou mi víří paranoia, že mě chtějí nachytat na každém slůvku. Hlavní je, abyste se takto nenechali strhnout a vraceli se k nerozhodnutým otázkám , až dokončíte celý test, jinak vám lehce uniknou drahocenné minuty. 

Dalším fenoménem všech přijímaček je záznamový arch, do kterého zaznamenáváte správné odpovědi. Vše, co do něho vyznačíte, je definitivní. Nedá se v něm přepisovat ani škrtat. Není vzácností, že ke konci časového limitu uchazeči zbrkle vyplňují odpovědi, načež si honem žádají o nový arch, který musí vyplnit od začátku kvůli jedné chybce. Proto je dobré začít arch vyplňovat minimálně 10 minut před koncem testu. U přepisu si také kontrolujte čísla otázek. Sem tam nějaký nešťastník přeskočí číslo otázky a zaznamená všechny následující odpovědi o kolonku níž, čímž se může připravit o mnoho bodů.  Už si přesně nepamatuji, jak dlouho jsem ten den s přijímačkami strávila. Myslím, že jsme začali ráno kolem deváté a odcházeli jsme s kručícími žaludky až odpoledne. Možná jste na tom stejně jako já a ve stresu nepolknete ani sousto. V takovém případě vám doporučuji zabalit s sebou sladké pití a čokoládu/bonbóny na cucání, ať mají vaše neurony alespoň trochu glukózy.

Tak, testy jsou za vámi a teď už nezbývá nic jiného než čekat na výsledky. Dostat se na jedničku je statisticky nejjednodušší, vždyť procento přijetí zahrnující uchazeče, kteří šli cestou přijímaček, je každoročně kolem 20 %. My, kteří jsme se na tuto školu dostali, si ty „lehké“ přijímačky si vyžereme až v prváku, ale o tom zas někdy příště. 

Tereza Sedláková
Chceš zjistit více informací o studiu na lékařských fakultách? Registruj se na náš webinář.
Zdroje:
lf1.cuni.cz, wikipedia.org